Γκαβόχελο

Προστατεύοντας την ιχθυοπανίδα από συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων

Η διατήρηση της ιχθυοπανίδας στα Τενάγη των Φιλίππων και η μαζική θανή ορισμένων ειδών εξαιτίας της ρύπανσης των υδάτινων καναλιών, κινητοποίησε τους επιστήμονες – ερευνητές του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.)