Δασαρχείο Κυπαρισσίας

Τοποθέτηση προϊσταμένων: «Κερδήθηκε μια μάχη… ο αγώνας συνεχίζεται»

Ανακοίνωση της Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας Δασολόγων – Συνεργαζόμενοι σχετικά με το θέμα των αποφάσεων του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις Δασικές Υπηρεσίες.

ΠΕΔΔΥ για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις Δασικές Υπηρεσίες της ΕΕΔΠ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου

Για «επιστροφή σε πρακτικές άλλων δεκαετιών, όπου οι δημόσιοι λειτουργοί των δασικών υπηρεσιών θα βρίσκονται υπό τη “δαμόκλειο σπάθη” μιας δυσμενούς μετακίνησης κατά την τέλεση των καθηκόντων τους» κάνει λόγο η ΠΕΔΔΥ

Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία της ΕΕΔΠ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κ. Σκρέκα, τοποθετούνται προϊστάμενοι στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Δ/νση Δασών Μεσσηνίας: Ανακοίνωση προς κάθε ενδιαφερόμενο για τους δασικούς χάρτες του ν. Μεσσηνίας

Η Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας, προς αποφυγή συγχύσεων και παρερμηνειών σχετικά με το ζήτημα των Δασικών Χαρτών του Νομού που έχουν αναρτηθεί από 13-1-2017, θεωρεί απαραίτητο να ανακοινώσει δημόσια

Θέσεις για δυο δασολόγους στο Δασαρχείο Κυπαρισσίας

O Δασάρχης Κυπαρισσίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Κυπαρισσίας που εδρεύει στην Κυπαρισσία