Δασαρχείο Μετσόβου

Δασαρχείο Μετσόβου: Αρνητική γνωμοδότηση για Αιολικό Σταθμό στο όρος Λάκμος

Το Δασαρχείο Μετσόβου επισημαίνει ότι τα όποια οικονομικά οφέλη προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω Α.Σ.Π.Η.Ε., σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπερκεράσουν την περιβαλλοντική ζημιά που θα προκληθεί.

Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Δ/νσεις Δασών και τα Δασαρχεία της ΕΕΔΠ Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κ. Σκρέκα, τοποθετούνται προϊστάμενοι στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας

Παροχή εξοπλισμού στα Δασαρχεία της Ηπείρου για την αντιμετώπιση περιστατικών δηλητηρίασης

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι ο εφοδιασμός των αρμόδιων Υπηρεσιών με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν προσωρινά τα δείγματα δηλητηριασμένων δολωμάτων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας

Υλοποίηση δράσεων της Α.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για το έργο «LIFE AMYBEAR»

2ος επιμορφωτικός κύκλος κατάρτισης του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση πληθυσμών αρκούδας και συνάντηση ανταλλαγής εμπειρίας και καλών πρακτικών στη διαχείριση πληθυσμών αρκούδας στην περιοχή της Πίνδου με άξονα δράσης το έργο LIFE ARCPIN.

Καθορισμός περιοχής δικαιοδοσίας Δασαρχείων Μετσόβου και Καλαμπάκας

Το δάσος «Κοπάνες» της Τ.Κ Ανήλιου του Δήμου Μετσόβου υπάγεται από δασικής άποψης (δασοπολιτική επιτήρηση κ.τ.λ) από την περιοχή δικαιοδοσίας της Δνσης Δασών Τρικάλων−Δασαρχείο Καλαμπάκας στην περιοχή δικαιοδοσίας Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων − Δασαρχείο Μετσόβου

Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας από τις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

Η 21 Μαρτίου καθιερώθηκε από τον Ο.Η.Ε, το 1971, ως Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας για να καταδείξει τη σημασία των δασών και την ανάγκη προστασίας τους.