Δασαρχείο Νιγρίτας

Δ/νση Δασών Σερρών: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Σερρών παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Επιτυχής διάσωση ζαρκαδιού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση του Δασαρχείου Νιγρίτας και της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης με για τη διάσωση ενός ζαρκαδιού.

Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δασαρχείο Νιγρίτας

Το Δασαρχείο Νιγρίτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Νιγρίτας που εδρεύει στην Νιγρίτα