Δασαρχείο Ξυλοκάστρου

Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δασαρχείο Ξυλοκάστρου

Το Δασαρχείο Ξυλοκάστρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου που εδρεύει στο Ξυλόκαστρο