Δασαρχείο Σκοπέλου

Δ/νση Δασών Μαγνησίας: Ανακοίνωση ανάρτησης δασικού χάρτη

Ανακοίνωση ανάρτησης του δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Δ/νση Δασών Ν. Μαγνησίας: Εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας

Ως βασική υποχρέωση επιβάλλεται η άμεση εγγραφή σε Μητρώα, ανάλογα με την δραστηριότητά τους, όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με την υλοτομία, την εισαγωγή, την διακίνηση καθώς και την εμπορία ξυλείας αλλά και των προϊόντων ξύλου

Αποκεντρωμένη σε δασοφύλακες: Περιμένουμε και την πρόταση του συλλόγου για τα δασαρχεία…

Αναμένουμε την πρόταση του συλλόγου Δασοφυλάκων Κεντρικής Ελλάδας σχετικά με την επάνδρωση του Δασαρχείου Σκοπέλου αλλά και άλλων περιφερειακών Δασαρχείων (πλην της έδρας των Νομών)

Έγκριση προγράμματος θήρας της Ε.Κ.Π. Γιούρων

Με την αριθμ. 2427/205959/16-10-2014 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εγκρίνεται το Πρόγραμμα Θήρας της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) Γιούρων, για την κυνηγετική περίοδο 2014−2015.

Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δασαρχείο Σκοπέλου

Το Δασαρχείο Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Σκοπέλου που εδρεύει στη νήσο Σκόπελο