Δασικά υπολείμματα

Νανοφίλμ από δασικά υπολείμματα

Ο δασολόγος-περιβαλλοντολόγος κ. Χρίστος Γαλλής, τακτικός ερευνητής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα», με τομέα εξειδίκευσης τη διαχείριση και αξιοποίηση των υπολειμμάτων βιομάζας ξύλου, το 2012 είχε μια ιδέα