Δασική Νομθεσία

Στο ν. 4602/2019 η τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979

Άρθρο 78 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 (A ́ 289)

Advertisements

Ειδική επιτροπή για την υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση της δασικής νομοθεσίας

Η μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση της δασικής νομοθεσίας, θα είναι το αντικείμενο της ειδικής οκταμελούς επιτροπής που συστήνεται με απόφαση του αν. υπουργού ΠΑΠΕΝ