Δασική στρατηγική της Ε.Ε.

Δεσμευτικό νομικό πλαίσιο για την ανάσχεση της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη έκθεση με 377 ψήφους υπέρ, 75 και 243 αποχές, καλώντας την Επιτροπή να ετοιμάσει το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάσχεση και την αντιστροφή της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ.

Κλειδί για την απασχόληση οι δασικοί συνεταιρισμοί

Ζωτικής σημασίας κινητήριο δύναμη για το δασικό τομέα της Ε.Ε. χαρακτήρισε τους συνεταιρισμούς η προεδρία της συνεταιριστικής οργάνωσης Cogeca, κατά τη διάρκεια Επιχειρηματικού Φόρουμ στο Ελσίνκι και τόνισε ότι είναι ζωτικής σημασίας η πιο στοχευμένη στήριξη των επενδύσεων, της έρευνας… Read More ›

Σχέδιο έκθεσης για τη νέα δασική στρατηγική της ΕΕ

Τα δάση και η δασοκομία παρέχουν τις κατάλληλες απαντήσεις υπέρ ενός πρόσθετου πυλώνα της οικονομίας και συνιστούν παράλληλα τις καλύτερες εγγυήσεις για την ποιότητα ζωής, τη βιωσιμότητα, την εξασφάλιση θέσεων εργασίας και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με την έκθεση.

Συνδεδεμένη με την αγροτική ανάπτυξη η νέα δασική στρατηγική της Ε.Ε.

Κατά τα τελευταία 15 χρόνια, σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίον η κοινωνία στην ΕΕ προσεγγίζει τα δάση και τη δασοκομία. Γενικά η κατάσταση χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες απαιτήσεις από τα δάση, τα οποία όμως αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές.