Δασικό Κολέγιο

Ζητούν επαναλειτουργία του Δασικού Κολεγίου

Κύριο αίτημα της συγκέντρωσης ήταν η επαναλειτουργία του Δασικού Κολεγίου στον Πρόδρομο για επιμόρφωση του τεχνικού προσωπικού του Τμήματος Δασών στις πρακτικές εφαρμογές που είναι αναγκαίες για την ορθή διαχείριση, διαφύλαξη και ανάπτυξη των δασών και κυρίως στη σωστή αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.