Δασικό Φυτώριο Νάξου

Διάθεση δασικών δενδρυλλίων από τα δασικά φυτώρια Πάρου και Νάξου

Η Δ/νση Δασών Κυκλάδων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και προκειμένου να συνδράμει αφενός στην καλύτερη προστασία και βελτίωση των υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων των νησιών μας και αφετέρου στην ανάπτυξη γενικότερα του φιλοδασικού πνεύματο και της αυτοφυούς χλωρίδας