Δενδροκομία

Ελληνικός Σύλλογος για τη Δενδροκομία

Η ίδρυση του συλλόγου είναι καρπός μιας προσπάθειας σύνθεσης και διεπιστημονικής προσέγγισης στο χώρο της Δενδροκομίας, η οποία ξεκίνησε με ένα ανοιχτό κάλεσμα – συζήτηση στα τέλη του 2012.