Διαδικτυακό συνέδριο

Διαδικτυακό Συνέδριο: «Δέσμευση άνθρακα από τις δενδροφυτείες των έργων αποκατάστασης περιβάλλοντος»

Διοργάνωση: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), ΕΝΑ Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) “Δήμητρα”