ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δασικοί χάρτες: Κατεπείγουσα εγκύκλιος για τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α.

Με κατεπείγουσα εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος παρέχονται οδηγίες στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σχετικά με τις διαδικασίες χειρισμού των αποφάσεων των ΕΠ.Ε.Α.

“Aναδιατυπώνοντας” την κατάργηση της Διαύγειας

Δηλαδή η “αναδιατύπωση” έκανε ακόμη πιο σαφές ότι αποδεσμεύεται ο χρόνος έναρξης ισχύος από τον χρόνο ανάρτησης! Μπορεί να βγάλουμε σήμερα μια διοικητική πράξη, να ορίσουμε ότι αρχίζει να ισχύει από σήμερα, πριν την αναρτησή της στην Διαύγεια