Διαχειριστικά Μέτρα

Ανάγκη για αλλαγή στην ασκούμενη δασική πολιτική

Είναι μοναδική ευκαιρία να μπούνε τα θεμέλια για να εφαρμοσθεί μια δασική πολιτική που θα ενισχύσει την αειφορία του ξεχασμένου παραγωγικού δάσους. Ας ξεκινήσει η πολιτική αυτή με την επαναλειτουργία της Δασικής Υπηρεσίας, με την πρόσληψη δασολόγων – τεχνολόγων δασοπονίας – δασοφυλάκων

Η σημασία της αναψυχής και του δασοτουρισμού στη διαχείριση των δασών

Η δασική αναψυχή είναι μια ιδιαίτερη μορφή υπαίθριας αναψυχής και αντίστοιχες πρέπει να είναι οι δραστηριότητες και οι ευκολίες που παρέχονται στα δάση για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών τους.

Στο 30% μέχρι στιγμής η διαχείριση της ξυλείας που μπορεί να παράγει η χώρα

Τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησης του δασικού πλούτου της χώρας με απόλυτα διασφαλισμένη την αειφορία του, αποκαλύπτουν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων

Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών – Μια νέα δομή στα δασικά δεδομένα

Τα εργαλεία αυτά, που είναι κυρίως μοντέλα δεικτών αειφορίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θα δώσουν την ευκαιρία να εκσυγχρονιστούν τα δασικά διαχειριστικά σχέδια και να αναπτυχθούν στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με ταυτόχρονη προστασία της βιοποικιλότητας.

LIFE+AdaptFor: Δημόσια Διαβούλευση για την οριστικοποίηση των διαχειριστικών μέτρων

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ξεκινά η δημόσια διαβούλευση για την οριστικοποίηση των προτεινόμενων μέτρων τα οποία πρόκειται να περιληφθούν (μέσα στο 2014) στα Δασικά Διαχειριστικά Σχέδια των τεσσάρων περιοχών μελέτης