Διεθνής Ημέρα Μουσείων

Ημερίδα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Τοπίων: Προκλήσεις και προοπτικές»

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση διαχειριστικών σχεδίων που ενσωματώνουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και αναδεικνύουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου και φύσης στο πέρασμα του χρόνου, σε διάφορες περιοχές της χώρας.