Διεύθυνση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας

Χορήγηση δασικού φυτευτικού υλικού από τα δασικά φυτώρια Λαγκαδά και Χαλκηδόνας, για την περίοδο 2013-2014

Η διάθεση των φυτών με καταβολή τιμήματος θα πραγματοποιείται από 9 π.μ. έως 12 π.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρονικού διαστήματος από 16 Ιανουαρίου 2014 έως 20 Μαρτίου 2014

Δημοπρασία: «Φυτωριακές εργασίες στα Δασικά Φυτώρια Λαγκαδά και Χαλκηδόνας, έτους 2013»

Το Τμήμα Δασικών Φυτωρίων & Σποροσυλλογής της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Διακηρύσσει την με ανοιχτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου

Επιλογή Αναδόχου υλοποίησης της δράσης Ε2 του προγράμματος VERENIKE LIFE09NAT/GR/000326».

Η Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου υλοποίησης των υπηρεσιών : «Συλλογή δεδομένων και δημιουργία βάσης δεδομένων για την υλοποίηση της δράσης Ε2 (Επιστημονική παρακολούθηση πειραματικών επιφανειών) του προγράμματος VERENIKE LIFE09NAT/GR/000326».