Διεύθυνση Αναδασώσεων

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού: Φυτωριακές εργασίες έτους 2013 στο δασικό φυτώριο Αμβροσίας

Προκήρυξη πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Φυτωριακές εργασίες έτους 2013 στο δασικό φυτώριο Αμβροσίας» Προϋπολογισμός 28.000,00 ευρώ με ΦΠΑ»

Διάθεση Δασικών Φυτών

Οι Διευθύνσεις Αναδασώσεων α) Κεντρικής Μακεδονίας και β) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης διαθέτουν δασικά φυτά απο τα δασικά φυτώρια της περιοχής τους. Η διάθεση των δενδρυλλίων θα γίνεται μέχρι αυτά να εξαντληθούν ή μέχρι την 31/3/2013. Διαβάστε παρακάτω τις ανακοινώσεις των δύο… Read More ›