Διεύθυνση Δασών Αργολίδας

Πρόσληψη 1 Δασολόγου και 1 Δασοπόνου στην Δ/νση Δασών Αργολίδας

Η Διεύθυνση Δασών Αργολίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας που εδρεύει στο Ναύπλιο