Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ.

Ανακοίνωση διαγωνισμού

Η Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό