Δ.Π.Θ.

5 Εξωτερικοί Συνεργάτες στο Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ – Δ.Π.Θ. – Σύστημα προστασίας για την αειφορική ανάπτυξη των ημιορεινών δασικών περιοχών»

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΔΠΘ για την Πράξη «ΘΑΛΗΣ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – Σύστημα προστασίας για την αειφορική ανάπτυξη των ημιορεινών δασικών περιοχών», αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος