Εθελοντής πυροσβέστης

Διαδικασία και προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος με την οποία καθορίζονται η διαδικασία και οι  απόκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη καθώς και συναφή θέματα εθελοντών πυροσβεστών