Εθελοντική αιμοδοσία

Επιτυχής η εθελοντική αιμοδοσία των υπαλλήλων του Δασαρχείου Άμφισσας και της Δ/νσης Δασών Φωκίδας

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 1η εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία εθελοντών αιμοδοτών υπαλλήλων του Δασαρχείου Άμφισσας και της Διεύθυνσης Δασών Φωκίδας