Εθνικός Δρυμός Αίνου

Εξήντα χρόνια Εθνικός Δρυμός Αίνου

Εξήντα χρόνια (1962 – 2022), συμπληρώνονται φέτος από την ίδρυση του Εθνικού Δρυμού του Αίνου, ενός ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος οικοσυστήματος που αποτελεί τον πνεύμονα της Κεφαλονιάς και την καρδιά της πλούσιας βιοποικιλότητας της νήσου.