Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Νέο σύστημα προειδοποίησης φωτιάς και πλημμύρας από το ΕΜΠ

Ενα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο μπορεί να «προειδοποιεί» για πυρκαγιές και επερχόμενες πλημμύρες και να βοηθάει στη διαχείρισή τους ανέπτυξε το ΕΜΠ σε συνεργασία με επιστημονικά ινστιτούτα από την Ελλάδα, την Αγγλία και την Ιταλία