Ελεγκτές Μηχανικοί

Παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών – Μεταφορών & Υποδομών για την παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς.