ΕΛ.ΑΣ

Εντατικοποιείται η συνεργασία του ΥΠΕΚΑ με την ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία του περιβάλλοντος

στόχος της συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και της ΕΛ.ΑΣ. είναι η αυστηρή εφαρμογή της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ)