Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Προθεσμίες διενέργειας εκλογών για Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια ΕΕΔΠ

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Σκρέκα, τάσσονται οι προθεσμίες διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων

Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι Δασικές Υπηρεσίες στην Κρήτη

Παρά τις πολλές υποσχέσεις που μας δόθηκαν κατά την μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο ΥΠΕΝ η κατάσταση στις δασικές υπηρεσίες όχι μόνο παραμένει η ίδια αλλά επιδεινώνεται μέρα με την μέρα.

Τοποθέτηση προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Στις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και στα Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κων/νος Σκρέκας.

Δημιουργία ιστοσελίδων για τις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υ.Π.ΕΝ., ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία πληροφορικής η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, τεχνικής υποστήριξης, επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του Υ.Π.ΕΝ. (https://ypen.gov.gr/) και κατασκευής και σύνδεσης ιστοσελίδων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής.

Δευτερεύοντες διατάκτες οι προϊστάμενοι των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργεια, Ν. Μιχαλόπουλου, ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) της Γενικής Γραμματείας Δασών, ως δευτερεύοντες διατάκτες

Οδηγίες για τη λειτουργία των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών – Χρήση λογότυπου

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο υπηρεσιακός γραμματέας του ΥΠΕΝ, Ν. Μιχαλόπουλος, παρέχονται οδηγίες για τη λειτουργία των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών και τη χρήση ενιαίου λογότυπου επί των εγγράφων

Π.δ. 29/2022: Στον Οργανισμό του ΥΠΕΝ οι Δασικές Υπηρεσίες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τίθεται σε ισχύ το π.δ. 29/2022 με το οποίο ενσωματώνονται η Γενική Γραμματεία Δασών και οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες στον Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στο Ν. 4915/2022 οι διατάξεις για δασωθέντες αγρούς και μεταφορά Δασικών Υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4915/2022 που περιλαμβάνει τις διατάξεις για τους δασωθέντες αγρούς και τη ολοκλήρωση της μεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας