Επιμορφωτικά προγράμματα

Προκήρυξη 3ου κύκλου επιμόρφωσης: «Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός»

Η απόκτηση αυτού του συνόλου των γνώσεων από Αρχιτέκτονες, Πολεοδόμους και Χωροτάκτες Μηχανικούς, Γεωπόνους και Αρχιτέκτονες Τοπίου (Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι.) που αποφοίτησαν πριν τουλάχιστον μια δεκαετία είναι πολύ σημαντική