ΕΠΠΕΡΑΑ

Το έργο του Φ.Δ. όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού στα εμβληματικά έργα του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013

Το συνολικό έργο του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού κατατάχθηκε στη καλύτερη 7άδα των εμβληματικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το κοινοτικό πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ

Διασφάλιση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του δημόσιου μηχανισμού Περιβαλλοντικής Προστασίας ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε χθες

ΥΠΕΚΑ: 61 πυροσβεστικά οχήματα σε τρεις Περιφέρειες

Μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης, προωθείται διαγωνισμός για την προμήθεια 61 υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων, ελαφρού τύπου και εκτός δρόμου

Περιβάλλον και χωροταξία αποτελούν τις βασικές πτυχές της νέας αναπτυξιακής πολιτικής για την περίοδο 2014- 2020

όπως επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, σε συνέδριο σχετικά με την εθνική στρατηγική για το περιβάλλον, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.