Εργάτης

Πρόσληψη 2 ατόμων στην Διεύθυνση Δασών Χανιών

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Δασών Χανίων που εδρεύει στο Νομό Χανίων

Πρόσληψη 13 ατόμων στο Δασαρχείο Καλαμπάκας

Το Δασαρχείο Καλαμπάκας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Καλαμπάκας που εδρεύει στην Καλαμπάκα (Ομογενών Αμερικής 1.Τ.Κ.42200) και συγκεκριμένα: