Ερωτηματολόγια θήρας

Κυνηγετικός Οδηγός – Εγχειρίδιο για νέους κυνηγούς

Η Ειδική Γραμματεία Δασών έχει εκπονήσει ενημερωτικό εγχειρίδιο με τον τίτλο «Κυνηγετικός Οδηγός» με σκοπό την προετοιμασία και την ενημέρωση των νέων κυνηγών. Το εγχειρίδιο αυτό είναι ήδη έτοιμο, εκτυπώθηκε και έχει αποσταλεί στα κατά τόπους δασαρχεία.

Φύλλα εξέτασης κυνηγών

Με μέριμνα της Ειδικής Γραμματείας Δασών εκτυπώθηκαν τα πρώτα, νέου τύπου, φύλλα εξετάσεων υποψηφίων κυνηγών και ξεκίνησε η αποστολή τους, προκειμένου να κατανεμηθούν στα Δασαρχεία για τις ανάγκες της νέας κυνηγετικής περιόδου.