Ευρωβαρόμετρο

Σημαντική η προστασία του περιβάλλοντος για τους Ευρωπαίους πολίτες

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί σημαντική ή πολύ σημαντική την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ευρωβαρομέτρου που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.