Ευρωπαϊκό σήμα οικολογικών προϊόντων

Ευρωπαϊκό σήμα οικολογικών προϊόντων (eu eco label – eco flower)

Το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (eu eco label) εισήχθη στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ένωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1992, ως ένα σύστημα απονομής οικολογικού σήματος με ισχύ σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ένωση