Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

ΑΣΠΑΙΤΕ: Πρόσκληση για εισαγωγή στα προγράμματα ΕΠ.ΠΑΙ.Κ και ΠΕΣΥΠ

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανακοινώνει την έναρξη του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017