Ημερήσια Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Εγκατάσταση Δυναμικών Πινακίδων Ενημέρωσης Κοινού για την Ημερήσια Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς

Το ολοκληρωμένο σύστημα Smart Fire-Sign® παρέχει άμεση, έγκυρη πληροφόρηση στους κάτοικους και επισκέπτες της περιοχής για την Ημερήσια Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς.