Θεώρηση δασικών χαρτών

Γραφειοκρατικός παραλογισμός με τους δασικούς χάρτες

Καλή η ηλεκτρονική επικοινωνία του πολίτη με το Δημόσιο, αλλά αν δεν συνοδεύεται από μερικές δεκάδες έγγραφα σε φυσική μορφή, τα οποία θα στοιβαχθούν σε κούτες και φοριαμούς για πάντα, παραμένει χωρίς υπόσταση!

Διαβούλευση για την ανάρτηση των δασικών χαρτών

Ηλεκτρονική διαβούλευση επί του κειμένου υπουργικής απόφασης που αφορά στον καθορισμό θεμάτων σχετικών με τις διαδικασίες ανάρτησης των δασικών χαρτών, υποβολής, παραλαβής επεξεργασίας και εξέτασης των αντιρρήσεων

Θεωρήθηκε ο Δασικός Χάρτης της Π.Ε. Ηλείας

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για την συγκεκριμένη μελέτη, το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων του Νομού είχε από πριν αποτυπώσει σε ψηφιακή μορφή το σύνολο σχεδόν των διοικητικών πράξεων της Υπηρεσίας