Θηρευτικά γεράκια

Κυνηγετικά γεράκια: Μαθήματα και εξετάσεις για την πιστοποίηση των υποψηφίων χειριστών

Καθορισμός του περιεχομένου των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, καθώς και κάθε λεπτομέρειας που αφορά στην εξεταστική διαδικασία για την πιστοποίηση των υποψηφίων χειριστών θηρευτικών ιεράκων