Ιστοσελίδα ΥΠΕΝ

Δημιουργία ιστοσελίδων για τις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υ.Π.ΕΝ., ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία πληροφορικής η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, τεχνικής υποστήριξης, επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του Υ.Π.ΕΝ. (https://ypen.gov.gr/) και κατασκευής και σύνδεσης ιστοσελίδων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής.