Κακοποιημένα δένδρα

Τα κακοποιημένα δένδρα

Εκδηλώσεις και δράσεις για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητες ενέργειες συμβολής κάθε πολίτη.