Κανονισμός λειτουργίας χώρου δασικής αναψυχής

Κανονισμός Λειτουργίας Έργων και Ευκολιών Αναψυχής στο Δάσος «Κουρί» Δ. Κοζάνης

Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Έργων και Ευκολιών Αναψυχής Άθλησης και Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης που κατασκευάστηκαν στο Δημόσιο Δάσος ”Κουρί” στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης