Κεραίες

Τροπολογία για την αδειοδότηση κεραιών

Προθεσμία δύο ετών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των σταθμών βάσης (κεραιών) κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, παρέχει τροπολογία που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εγκύκλιος: Έκδοση πράξεων χαρακτηρισµού για την εφαρµογή των διατάξεων των νόµων 4053/2012 και 4070/2012

Υπενθυµίζουµε ότι στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων αρθ. 31 Ν. 4053/2012 και αρθ. 30 Ν. 4070/2012, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης κατασκευών κεραιών έχει τεθεί αποκλειστική προθεσµία 24 µηνών από τη δηµοσίευση Ν. 4053/2012.

Εγκύκλιος για τις επεμβάσεις σε δασικά οικοσυστήματα για εγκατάσταση κεραιών

Επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις,δημόσιες χορτολιβαδικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυμών,για την εγκατάσταση των δομικών ή μηχανικών κατασκευών των κεραιών, καθώς και των συνοδών τους έργων

Ν. 4146/2013 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστά­σεις, καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων συνο­δών έργων αυτών (όπως οδοποιίας, οικίσκων) σε δάση

Τροπολογία για εγκαταστάσεις κεραιών σε δασικά οικοσυστήματα

Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων συνοδών έργων αυτών (όπως οδοποιίας, οικίσκων) σε δάση, δασικές, δημόσιες χορτολιβαδικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυμών