Κλιματικά μοντέλα

«Κυβερνοδάση» για την καλύτερη μελέτη της κλιματικής αλλαγής

«Είναι ένα εργαλείο που οι διαχειριστές δασών μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν τρισδιάστατες απεικονίσεις των δικών τους δασών και να εξομοιώσουν το τι θα τους συμβεί στο μέλλον»

Κλιματική επιδείνωση: Αντικειμενικές αδυναμίες αξιόπιστης πρόβλεψης και ατεκμηρίωτες καταστροφολογικές προφητείες

Μέσα από την παρουσίαση των πιο μακροχρόνιων ιστορικών κλιματολογικών δειγματων στην Ελλάδα, αυτών του σταθμού Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που η λειτουργία του ξεκινά το 19ο αιώνα, επιχειρείται να δειχτεί ότι δεν έχουν παρατηρηθεί ως τώρα αξιοσημείωτες αλλαγές στο κλίμα της περιοχής.