Κρίνος της θάλασσας

Κρινάκια της θάλασσας και χελώνες απειλούνται από τη χρήση ΙΧ στην Αλυκή Κίτρους Πιερίας

H αλόγιστη χρήση, κίνηση και στάθμευση ΙΧ οχημάτων μέσα και πάνω στις αμμοθίνες από επισκέπτες ή αλιείς όλον τον χρόνο και χρήστες της παραλίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, επιφέρει σημαντικές αλλοιώσεις στην αμμόφιλη βλάστηση και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής, τροφοληψίας και ξεκούρασης της πανίδας.