ΚΥΑ Υ.Π.ΕΝ./ΔΔΔ/83415/2715/10.08.2022

ΚΥΑ για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων σε είδη της άγριας πανίδας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ «Μέτρα και διαδικασίες για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων σε είδη της άγριας πανίδας – Συντονισμός συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων».