ΚΥΑ 188204 ΕΞ 2022/21.12.2022

Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής διακίνησης των δικαιολογητικών βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή οι δαπάνες