Κυνηγετικός Σύλλογος Καρδίτσας

Εμπλουτισμός βιοτόπων με απελευθέρωση λαγών

Συνεχίζεται η προσπάθεια του εμπλουτισμού βιοτόπων του νομού Καρδίτσας με ενδημικά θηράματα. Στα πλαίσια της υλοποίησης της εγκεκριμένης από την αρμόδια Δασική Αρχή μελέτης του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας απελευθερώθηκαν 30 ακόμη άτομα λαγού

Aπελευθέρωση λαγών σε περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Καρδίτσας

Μετά από την ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής, συνεχίζεται η υλοποίηση του φιλοθηραματικού προγράμματος με βελτιώσεις βιοτόπων (σπορές και ποτίστρες), κατάλληλες διαχειριστικές δράσεις