Κυνηγετικός τουρισμός

Οι κυνηγοί…τροπαίων

Αldo Leopold: «οι ποιητές και οι κυνηγοί οργώνουν τα βουνά για τον ίδιο λόγο – για τη συγκίνηση που προκαλεί η ομορφιά. Οι κριτικοί λογοτεχνίας και οι θηρευτές ξεγελούν τον κόσμο για τον ίδιο λόγο: θέλουν να μειώσουν την ομορφιά κάνοντάς την απόκτημά τους».