Κωνοφόρα

Τα αποδοτικότερα φυτά και δένδρα στη μάχη κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η δενδροφύτευση συνεισφέρει αποδεδειγμένα στη μείωση της αέριας ρύπανσης στα αστικά κέντρα. Ποια είναι, όμως, εκείνα τα φυτά και ειδικότερα εκείνα τα δέντρα που βοηθούν περισσότερο;

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ: Αναπλήρωση αχρηστευμένης κορυφής κωνοφόρου δένδρου

Η ενδεχόμενη καταστροφή του ακραίου οφθαλμού ή και ολόκληρου του κορυφαίου βλαστού έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της προς τα επάνω αναπτύξεως του δένδρου και το ακανόνιστο άπλωμα της κόμης.

IUCN: Το ένα τρίτο των κωνοφόρων απειλείται με αφανισμό

Πάνω από το εν τρίτο των κωνοφόρων, των μεγαλύτερων και μακροβιότερων δέντρων που έχουν τεράστια οικολογική σημασία, απειλούνται με αφανισμό. Αυτό καταδεικνύει η τελευταία ενημέρωση της «Κόκκινης Λίστας Απειλούμενων Ειδών»