Λίμνη Στυμφαλία

Ημερίδα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε περιοχές Νatura 2000

Σκοπός της ημερίδας είναι να αναδειχθεί ότι μία προστατευόμενη περιοχή δεν είναι αναγκαστικά «ανενεργή» και να δοθεί το στίγμα της αναπτυξιακής προοπτικής των περιοχών που ανήκουν στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000, όπως η λίμνη Στυμφαλία.